Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án - Bí thư Ban cán sự đảng

Image
Hoàng Thị Hồng Hạnh
Năm sinh: 1969
Quê quán: Xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiPhó Chánh Án

Image
Bùi Văn Khanh
Năm sinh: 1966
Quê quán: Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên BáiPhó Chánh Án

Image
Phùng Chí Thiện
Năm sinh: 1967
Quê quán: Xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọcdscv