Skip to main content

Tin xét xử

Tòa tuyên toàn bộ cổ phần Trung Nguyên thuộc ông Vũ (28/03/2019)

Toà giao toàn bộ cổ phần trong tập đoàn cho ông Vũ, ông Vũ phải hoàn trả phần chênh lệch cho bà Thảo. Về bất động sản, toà tuyên chia đôi, tiền chênh lệch bà Thảo phải hoàn trả cho ông Vũ hơn 12 tỉ đồng.

cdscv