Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 91: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng theo đúng tiến độ đã đề ra

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, hệ thống TAND luôn chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ nay đến cuối năm 2020, các TAND tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi.


ácdscv