Skip to main content
Thực trạng công tác thống kê của ngành Tòa án nhân dân - Một số giải pháp và kiến nghị
Tên đề tài Thực trạng công tác thống kê của ngành Tòa án nhân dân - Một số giải pháp và kiến nghị
Cấp đề tài Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị, cá nhân đăng ký nghiên cứu (Ban chủ nhiệm) Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Tú, Thẩm phán Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao Phó Chủ nhiệm: Ths. Lê Thế Phúc, Thẩm tra viên Viện Khoa học Xét xử Tòa án nhân dân tối cao
Kinh phí phân bổ (Triệu đồng) 50
Thời gian nghiên cứu

Lượt xem: 2099
ácdscv