Skip to main content

Tin tức hệ thống tand

TAND hai cấp tỉnh Cà Mau đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái trên mạng xã hội (05/07/2022)

Các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường phát tán những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội với mục đích xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của các cấp, các ngành nói chung và toàn thể cán bộ, đảng viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cà Mau nói riêng.

Học viện tòa án

Học viện Tòa án mít tinh kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019)

Sáng 20/11/2019, tại Hà Nội, Học viện Tòa án tổ Lễ mít tinh kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chúc mừng.

Hợp tác quốc tế

Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ (10/06/2022)

Chiều ngày 10/6, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tiếp xã giao Ngài Todd D. Robinson, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các thành viên đoàn công tác.

ácdscv