Skip to main content

Tin hoạt động

Trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Giám đốc kiểm tra III, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Sáng 22/01/2021, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Giám đốc kiểm tra III, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và trao Quyết định bổ nhiệm.

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 95: Trụ sở TANDTC mang tầm vóc, sự uy nghiêm của cơ quan xét xử cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam

Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho hệ thống TAND, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Tòa án các cấp triển khai thực hiện các Đề án về tăng cường cơ sở vật chất. Vì vậy, điều kiện, phương tiện làm việc của các Toà án đã được cải thiện đáng kể.


ácdscv