Skip to main content

Thành viên Hội đồng thẩm phán

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN HÒA BÌNH
Năm sinh: 1958
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật


Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao

Image


LÊ HỒNG QUANG
Năm sinh: 1968
Quê quán: Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật, Cử nhân kinh tế


Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN TRÍ TUỆ
Năm sinh: 1963
Quê quán: Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN THÚY HIỀN
Năm sinh: 1960
Quê quán: Hưng Hà, Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


DƯƠNG VĂN THĂNG
Năm sinh: 1969
Quê quán: Xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN VĂN DU
Năm sinh: 1963
Quê quán: Vệ An, Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


BÙI NGỌC HÒA
Năm sinh: 1955
Quê quán: Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


TỐNG ANH HÀO
Năm sinh: 1956
Quê quán: Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN VĂN THUÂN
Năm sinh: 1958
Quê quán: An Châu, Đông Hưng, Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


ĐẶNG XUÂN ĐÀO
Năm sinh: 1955
Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


CHU XUÂN MINH
Năm sinh: 1956
Quê quán: Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


TRẦN VĂN CÒ
Năm sinh: 1958
Quê quán: Ngãi Xuyên, Trà Cú, Trà Vinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH
Năm sinh: 1960
Quê quán: Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


LƯƠNG NGỌC TRÂM
Năm sinh: 1966
Quê quán: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


ĐÀO THỊ XUÂN LAN
Năm sinh: 1961
Quê quán: Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


LÊ VĂN MINH
Năm sinh: 1964
Quê quán: Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật


Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Image


NGUYỄN VĂN TIẾN
Năm sinh: 1966
Quê quán: Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật


ácdscv