Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.707

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.499

Hình sự

1.004

Dân sự

7.340

Hôn nhân và gia đình

144

Kinh doanh thương mại

131

Hành chính

20

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

3.569

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv